Laenu andmise põhimõtted AAKVL

Laenude väljastamisel lähtume alati vastutustundliku laenamise põhimõtetest, sest me ei konkureeri kiirlaenukontoritega. Koostöös kliendiga hinnatakse laenuvõtmisega kaasnevaid riske ja laenusuhte sobivust isikliku laenuhuviga.

Mõistliku laenukoormuse arvutamiseks tehakse kindlaks kliendi suutlikus täita konkreetsest laenulepingust tulenevaid rahalisi kohustusi laenuperioodi jooksul ning neid ei tohi mõjutada kliendi igapäevast toimetulekut.

Vastutustundliku laenamise põhimõtte järgimiseks omandab AAkinnisvaralaen teabe, mis võimaldab hinnata kliendi finantsolukorda ja krediidivõimelisust.

Teabe kogumiseks kasutame järgnevaid andmekogusid: krediidinfo, kinnistusraamat, Äriregister, avalik info. Lisaks olemasolevale infole palume kliendil avaldada meile asjakohast, täielikku ja tõest teavet oma finantsiliste võimaluste kohta ning kinnitada oma võimekust teha teadlik ja jätkusuutlik otsus laenu võtmise osas.

Kui omandatud teabe põhjal tekib kahtlus kliendi maksevõimes, keeldub AAkinnisvaralaen laenu väljastamisest. Meile on oluline kliendi heaolu ja võimalike riskide ennetamine.

Kliendil tuleks hoolikalt kaaluda riske, mis kaasnevad laenu võtmisega. Makseraskustesse sattumisel ei tohi eirata tekkinud olukorda, vaid lahendada see võimalikult kiiresti. Meie abivalmis laenuhaldur aitab leida teie jaoks kõige sobivama lahenduse.

Vastutustundliku laenamise põhimõtte järgimine aitab meil pakkuda kliendile soodsaid ja paindlikke laenutingimusi. See suurendab teenuse läbipaistvust ning aitab järgida head tava.

Hinnakiri

Kehtib alates 01.09.2016

Lepingu sõlmimise tasu 2% krediidisummalt, kuid mitte vähem kui 100 eurot
Lepingu muutmise tasu 1% krediidisummalt, kuid mitte vähem kui 100 eurot
Lepingu ennetähtaegse lepingulõpetamise tasu 3 kuu intressisumma
Hüpoteegi seadmise lepingu lõpetamine 50 eurot
Võla sissenõudmise menetluse alustamine 30€, juhul kui nõudesumma on kuni 500€
40€, juhul kui nõudesumma on kuni 1000€
50€, juhul kui nõudesumma on üle 1000€
Tähtajast üle läinud viivise määr vastavalt seaduses sätestatud maksimaalses määras

 

Meie partnerid.

credo_logo

LAAM_cmyk