Laenusaamise etapid

1.     Laenusoovija täidab laenutaotluse vormi, lisades sinna info enda isikuandmete, sissetuleku, tagatisvara, laenusumma ja perioodi kohta.

2.     Taotleja esitatud laenutaotlus vaadatakse läbi 1 tööpäeva jooksul, vajadusel küsitakse juurde lisaandmeid sissetuleku, kohustuste või tagatisvara kohta.

Krediidivõimelisuse hindamiseks kontrollime taotleja andmeid maksehäire registrist ja muudest andmebaasidest.

Tagatisvara hindamisakti olemasolul kontrollime hindamisakti usaldusväärsust. Hindamisakti puudumisel teostame ise tagatisvara turuväärtuse hindamise.

Kogutud andmete põhjal teostame laenuanalüüsi, mille põhjal tehakse otsus krediidi väljastamise kohta.

Pärast positiivset otsust laenuväljastamise osas saadame laenuvõtjale lepinguprojekti ning pakume välja notariaja lepingute sõlmimiseks.

3.     Notari juures sõlmime lisaks laenulepingule notariaalse hüpoteegilepingu, millega seatakse krediidiandja kasuks hüpoteek tagatisvarale. Hüpoteegilepingu sõlmimisega seotud notari kulud ja riigilõivu hüpoteegi sissekandmise osas registrile tasub laenusaaja

4.     Hüpoteegilepingu ja krediidilepingu sõlmimisest 1 tööpäeva jooksul väljastame laenu taotleja pangakontole.

Taotle